یاس امیر الدوله

50,000 تومان100,000 تومان
پیچ امین‌ الدوله گونه‌ای از گیاهان گلدار چندساله از جنس Lonicera و از تیره آقطیان است نام آن در انگلیسی Lonicera caprifolium هست. پیچ امین الدوله به سه منظور پرورش داده می‌شود: به‌عنوان یک گیاه رونده یا یک گیاه رونده معطر و حتی به‌عنوان یک بوته با گل‌های رنگی. یاس امین الدوله تابستانی یکی از انواع بسیار جذاب یاس می‌باشد، که بسیار رونده و مقاوم می‌باشد و تا ارتفاع ۶ تا ۹ متر بلند می‌شود. این گیاه تیغ ندارد، به‌همین دلیل برای مرتب کردن آن بر روی سطوحی چون دیوار‌ها و طاق‌ها، مشکلی نخواهید داشت. در غیر این‌صورت می‌توانید آن‌را به شکل یک بوته در بی‌آورید.

یاس هلندی

200,000 تومان900,000 تومان
یاس‌هلندی یک درختچه یا درخت کوچک همیشه سبز است که به ارتفاع 2 تا 5 متر ( به ندرت 6 متر ) می رسد ، با پوست صاف و قهوه ای مایل به خاکستری روی ساقه ها! گیاه هلندی مناسب مراتع متروکه و جنگل های کم ارتفاع می باشد.