در حال نمایش یک نتیجه

توت (هرات ، سیاه ، شاه توت )

60,000 تومان150,000 تومان
درخت توت سفید بزرگ ، تنومند و دارای برگهای پهن است که در تغذیه کرم های ابریشم مورد استفاده قرار می‌گیرد. درختی است مقاوم و کم نیاز که در بیشتر مناطق با  آب و هوای گوناگون رشد می کند. این نوع درختان به عنوان یک درخت زینتی سایه دار نیز استفاده می شود.